Přeskočit na obsah

Oprava varhan 1. etapa

Oprava varhanní skříně a hracího stolu

Termín realizace: květen-červenec 2022

V měsíci květnu, letošního roku, jsme zahájili I. etapu opravy našich nemotických varhan. Opravy se ujala firma Stehlík z Rohatce. Cílem první etapy byla oprava varhanní skříně, včetně mechaniky a oprava hracího stolu.  Tato první etapa byla zahájena v květnu 2022 a ukončení bylo naplánováno na listopad 2022. Vše se ovšem podařilo dokončit již v měsíci červenci 2022.

U varhanní skříně i hracího pultu došlo ke kompletnímu rozebrání. Cílem bylo vyčištění nástroje, konzervace a petrifikace, oprava vnitřní konstrukce varhan a samozřejmě celý mechanismus a píšťalový fond.

Pohled do varhanní skříně

U hracího stolu došlo k jeho řádnému vyčištění, konzervaci a k některým truhlářským opravám částí, které již nebylo možné opravit restaurátorskou cestou.

Dispozice varhan byla obnovena do původního rejstříkového osazení. Zajímavé je, že místo nepůvodního rejstříku tremolo, došlo k obnovení kalkantu (rejstřík, na jehož konci je umístěn malý zvonek, který sloužil, jako signalizace pro šlapače měchů).

Manuál – C-f3 (54 tónů)Pedál – C-c 1 (25 tónů)
Principal 8´Subbass 16´
Octava 4´Octavbass 8´
Salicional 8´2 pevné kolektivy: Mezzoforte, Forte
Flaute 4´Pedálová spojka
Flaute major 8´
Super octava 2´
Mixtur 1 1/3

Financování

Cenová kalkulace na tuto první etapu byla dodržena a to v rozsahu:

  • 406 560 Kč/vč.DPH, oprava mechaniky varhan
  • 121 000 Kč/vč. DPH, nátěr varhanní skříně, zlacení

Celkem tedy v I. etapě proinvestováno 527 560 Kč/vč.DPH.

Pokrytí nákladů se hradilo z financí farnosti (sbírky určené na varhany, dary fyzických osob) + dary od obcí Nemotic, Snovídek a Mouchnic (150 000 Kč). Za což jim patří velké poděkování.

Varhany po opravě