Přeskočit na obsah

vítejte na farním webu

Farnost tvoří společenství farníků z Nemotic, Snovídek a Mouchnic. Centrem naší farnosti je kostel sv. Václava v Nemoticích.

Duchovním správcem farnosti je P. Mgr. Stanislav Mahovský z Milonic.

Farní kostel sv. Václava v Nemoticích

pravidelné bohoslužby

Kostel sv. Václava v Nemoticích
  • čtvrtek: 18:00 (letní období), 17:00 (zimní období)
  • neděle: 11:00

Kaple sv. cyrila a metoděje v mouchnicích
  • 2. čtvrtek v měsíci: 17:00 (letní období), 16:00 (zimní období)

aktuality

Oprava varhan 2022

Varhany v kostele sv. Václava pocházejí z roku 1904 a jejich zhotovitelem byl Matěj Strmiska, který repasoval ještě starší nástroj. Poslední oprava proběhla v roce 1993. Ačkoliv jsou varhany stále používány jako doprovod při bohoslužbách, dle posudku organologa se jejich stav blíží ke kritickému. Nástroj je silně napaden dřevokazným hmyzem a dochází k rozpadu některých částí dřevěných píšťal. Varhany si proto zaslouží větší restaurátorský zásah.

Plán oprav

Celkové náklady dle restaurátorského záměru jsou vyčísleny na 1.5 mil. Kč. Z důvodu velké finanční náročnosti proběhnou opravy na etapy. V roce 2022 plánujeme restaurátorské práce ve výši cca 400 000 Kč.

Financování oprav je společným dílem naší farnosti, místních farníků a občanů, obcí Nemotice, Snovídky, Mouchnice a všech přátel a příznivců farnosti Nemotice a kostela sv. Václava.

Jak přispět?

bankovní účet: 86-4179020287/0100

variabilní symbol: 2022

zpráva pro příjemce: varhany

Za veškeré vaše dary děkujeme!